Znak Orła

W Krakowie Hanysz uprowadza Gniewka. Tylko przypadek ratuje chłopca od śmierci. Gniewko wtrącony do lochu wydostaje się na wolność kanałem wodnym.