Znak Orła

Sulisław wychowuje na swym dworze Gniewka. Na wieść o buncie niemieckiego mieszczaństwa w Krakowie spieszy z pomocą Łokietkowi, zostawiając Gniewka w siedzibie starosty Wielkopolskiego.