Zezem

Mieszkańców kraju nad Wisłą cechuje powszechna słabość do napojów wyskokowych. Łączy nas z alkoholem złożona i pełna niuansów relacja: z jednej strony “alkohol jest morderstwem dokonywanym na sobie samym, albowiem alkohol z