Zezem

Odcinek poświęcony jest fenomenowi powstawania łańcucha ludzi dobrej woli. W społeczeństwie wszystko i wszyscy są powiązani i panuje pełna przydatność wszystkich do wszystkiego. Trwałość łańcucha uzależniona jest jednak od pojedynczych ogniw –