Zaklęty dwór

O północy hrabia Zygmunt przybywa do zaklętego dworu na spotkanie z bratem. Mikołaj Żwirski, który w przebraniu maziarza przygotowuje rewolucję, tłumaczy bratu wydarzenia z przeszłości.