Zaklęty dwór

Damazy postanawia złożyć wizytę w zaklętym dworze. Spotyka tam nieznajomą dziewczynę. Dochodzi do bójki między nim a klucznikiem. Hrabia Żwirski snuje plany obalenia testamentu, który pozbawił go Żwirowa.