Za waszą i naszą

Około 10% wszystkich żołnierzy walczących w polskim wojsku podczas II wojny światowej było Żydami. Bohaterowie filmu opowiadają o swoich losach związanych z udziałem w wojnie obronnej a potem w walce z okupantem hitlerowskim w latach 1939–1945.