Wielkie rzeczy

Życie emeryta Ratajczaka koncentruje się wokół telewizora, kilkunastoletniego „Jowisza”. Zmiana systemu nadawania z SECAM-u na PAL jest dla samotnego mężczyzny wielkim wyzwaniem...