Układ krążenia

Bognar bierze urlop i jedzie do pobliskiego miasteczka, aby spotkać się z ostatnim mogącym uwolnić go od podejrzeń człowiekiem. To Łoboda, właściciel warsztatu samochodowego. W nawiązaniu kontaktu pomaga miejscowy lekarz, doktor Czarnobil, stryj Ewy