Układ krążenia

Poszukując ludzi ze zdjęcia, Bognar trafia na prowincję. Podejmuje pracę higienisty w technikum rolniczym na wsi, w pobliżu miasteczka, w którym mieszka poszukiwany przez niego zegarmistrz Tyczyński. W tym samym czasie w okolicy pojawia się em