Ucieczka z miejsc ukochanych

Wybucha wojna, Jaś walczy w kampanii wrześniowej. Jego rodzina otrzymuje wiadomość, że ich syn prawdopodobnie zginął, jednak niebawem Jaś wraca cały i zdrowy. Pisze, uczy dzieci. Gdy staje w obronie niewinnego chłopa, popada w konflikt z żandarmami i