Tulipan

Tulipan zostaje aresztowany podczas próby porwania swojego dziecka. Ucieka konwojentom. Ślad wiedzie do mieszkania kolejnej kobiety...