Trapez

Narratorem odcinka jest Henryk, który właśnie uzyskał awans i otrzymał zadanie wyjaśnienia afery w swoim zakładzie. Ma coraz mniej czasu dla żony. Dużo pracuje i żyje w coraz większym stresie. Zaczyna się także interesować piękną Krystyną, kol