Tajemnica Enigmy

Wojna zbliża się ku końcowi. Churchill i król Edward VI wizytują Bletchley, składając gratulacje pracownikom i kierownictwu ośrodka. Film kończy opowieść o losach polskich kryptologów oraz archiwalne materiały WFD z wydarzeń wojennych w