Sztuki audiowizualne

Historia radia i telewizji oraz prezentacja osób związanych z mediami, ich osiągnięć i twórczości.