Sukces...

Jest wieczór sylwestrowy 1988. Minister Kawecki dzwoni do cinkciarza Jakubowskiego i poleca mu, by wyruszył z jego pieniędzmi na granicę i po północy otworzył tam kantor. W Toruniu Tekla Skarbek, świeżo upieczona absolwentka prawa, urzą