Sława i chwała

Józef Royski i Janusz Myszyński jadą do III Korpusu Armii Polskiej w Winnicy. Biorą udział w utarczkach i przemarszach. W pociągu do Kijowa poznają malarza Antoniewskiego, który wprowadza ich w życie towarzyskie miasta i za kulisy teatr