Sceny z życia smoków

Smok Antoni ratuje zamkniętą w wieży smoczą królewnę Stefanię, która bardzo długo przebywała w niewoli...