Sceny z życia smoków

Smoczą Dolinę zamieszkują Antoni, Smok Zygmunta i Wincenty Smok. Pewnego dnia do wesołej trójki dołącza żaba.