Rzeka kłamstwa

Joanna szyciem zarabia na utrzymanie rodziny. W mieszkaniu Kajów odbywają się spotkania i dyskusje. W Wądolcu ludzie coraz bardziej otwarcie buntują się przeciw zaborcom.