Rzeka kłamstwa

Kaj z żoną i córeczką mieszkają w pokoju przy szkole. Zarabiająca szyciem Joanna wyjeżdża do Warszawy na kurs kroju. Nieszczęśliwym trafem dostaje się w środek manifestującego tłumu. Zostaje osadzona w cytadeli.