Rozmowy na nowy wiek

Rozmowa z Czesławem Miłoszem z 2003 roku, nagrana w jego krakowskim mieszkaniu, o poezji i prozie. Czy wciąż widzimy w poezji wyższy i lepszy gatunek literacki? Czy poeta w Polsce ma specjalny status? – Słabość dzisiejszej prozy polskiej to jes