Rozmowy na nowy wiek

Rozmowa z profesorem nauk humanistycznych Wojciechem Roszkowskim, przeprowadzona w listopadzie 2003 roku, ale o tematyce nieustająco aktualnej. Jak spory historyczne kształtują pamięć lub ja zmieniają?