Rozmowy na nowy wiek

Joanna Olczak-Ronikier, laureatka Nagrody Literackiej Nike w 2002 roku za książkę dokumentującą historię swojej rodziny, która jednocześnie była historią polsko-żydowskiej drogi. Pisarka, wnuczka Jakuba Mortkowicza, przedwojennego warszawskieg