Ród Gąsieniców

Wybucha I Wojna Światowa. Cesarz formuje z górali wojsko przeciwko Rosji. Niektórzy z nich dezerterują i udają się w góry.