Przyłbice i kaptury

Czarny uwalnia Unę. Szczęśliwie udaje im się ujść przed pogonią Vogelwedera. W trakcie podróży do Polski zaczyna rodzić się między nimi miłość. Benko - jako Jawnuta z Niemierzy - przebywa nadal na zamku w Barcinach.