Pogranicze w ogniu

Berlin 1923 rok. Franek Relke zostaje koordynatorem przygotowań do uruchomienia w Polsce placówek niemieckiego wywiadu. W Chełmnie Czarek Adamski ulega namowom majora i angażuje się w pracę polskiego kontrwywiadu.