Pogranicze w ogniu

Rok 1939. W imieniu wywiadów polskiego i niemieckiego Czarek i Relke uzgadniają wymianę agentów. Na prośbę Relkego Czarek wiezie go do matki, z którą nie widział się przez dwadzieścia lat. Tymczasem meldunki polskich wywiadowc&oa