Pogranicze w ogniu

Dawny kolega Czarka, prof. Rajmund Wolta, na prośbę wywiadu polskiego jedzie do Jeny. Dokonuje cennych obserwacji, ale działa nieostrożnie i wpada w tarapaty.