Pogranicze w ogniu

Pociąg relacji Berlin - Prusy Wschodnie jedzie tranzytem przez Polskę. Wywiad polski obmyśla trudną akcję „Wózek”, której celem jest przechwytywanie niemieckiej poczty specjalnej wożonej w ambulansie pocztowym.