Pogranicze w ogniu

Chęć współpracy z polskim wywiadem zgłasza związany z Abwehrą kupiec z Gdańska. Na poparcie swej wiarygodności dostarcza Czarkowi szkic nowej bomby, której tajemnicę zna tylko III eskadra z Bydgoszczy i Berlin.