Parada oszustów

Austria, lata 30. Maximilian Taadjen kupuje w salonie samochodowym wspaniały model Jaguara za niebagatelną sumę 8 tysięcy dolarów. Płaci czekiem, którego nie można już zrealizować, gdyż jest to sobota. Pozostaje telefoniczne sprawdzenie