Pan na Żuławach

Nauczyciel Grabowski ogląda Polską Kronikę Filmową poświęconą śmierci Stalina. Jest wstrząśnięty i pełen obaw o przyszłość. Mikuła zostaje delegatem na wojewódzką naradę aktywu partyjnego.