Pan na Żuławach

Mikuła po awanturze z agitatorem zostaje aresztowany za zniewagę urzędników państwowych. Tymczasem do wsi przyjeżdża delegacja francuskiej partii komunistycznej.