Pan na Żuławach

Wróbel przesłuchuje Romika. Ranny Leszczak leży w szpitalu. Mikuła zakłada spółdzielnię rolniczą w Łuszczycach. Spółdzielcy są zadowoleni, z nadzieją patrzą w przyszłość.