Pan na Żuławach

Romik znajduje w domu Budzisza ukryte przez Niemców części do maszyn i pistolet. Pompiarze uruchamiają pompy, odwadniając zalane pola, ale pracę utrudniają przerwy w dostawach prądu oraz sabotaże dywersantów.