Pan na Żuławach

Józef Romik, który wrócił z Zachodu, odwiedza swego brata Franciszka pracującego, w pompowni na Żuławach. Pozostali na tych terenach Niemcy, dopuszczają się aktów sabotażu i dywersji zalewając pola wodą. Reemigranci z Fran