Niewiarygodne przygody Marka Piegusa

...tajemniczy list Hipolita Kwassa, czyli wykrycie centralnej meliny Alberta Flasza.