Niewiarygodne przygody Marka Piegusa

...niewiarygodne skutki wagarów pospolitych, czyli powtórne spotkanie ze złodziejami tornistrów.