Niecodzienne historie

Zbiory skarbca kamieńskiego powstawały przez lata funkcjonowania katedry w Kamieniu Pomorskim. Zaginęły pod koniec II wojny światowej. O tym co stało ze skarbem katedralnym, intensywnych poszukiwaniach zaginionych przedmiotów i nielicznych odn