Niecodzienne historie

Wieś Siedlątków, dawne województwo sieradzkie. Na odkupionych od rolników terenach zaplanowano sztuczny zbiornik wodny. Ma on poskromić kapryśną w tym miejscu Wartę i dostarczać wodę pitną mieszkańcom Poznania i Konina. Przed zbu