Niecodzienne historie

Film dokumentalny Antoniego Halora poświęcony historii fresków i polichromii w drewnianym kościółku, w Bierdzanach koło Opola. Przypadkowego odkrycia dokonał ówczesny proboszcz parafii ks. Marian Zagoń w czasie remontu w 1968 roku. Dociekliwość i upór księdza wsparty intuicją i doświadczeniem artysty Pawła Szneli pozwoliły na odkrycie niezwykle starej polichromii, której istnienie negowali specjaliści. Koszt odsłonięcia cennych malowideł pokrywających całe wnętrze kościółka poniosła parafia, gdyż konserwator odmówił wsparcia. W latach 1972 - 1983 mieszkańcy sami wykonali większość prac pomocniczych u boku wynajętych konserwatorów Legendarną Śmierć, właściwy powód poszukiwań, odkryto na samym końcu. Ten niezwykły wyczyn małej społeczności nigdy nie został należycie doceniony, ale pozostało dzieło i duma mieszkańców.