Niecodzienne historie

Reportaż o miłości do stron rodzinnych, kultury, tradycji, języka. O łemkowskim pochodzeniu pięknie opowiada poeta Jerzy Harasymowicz. O potrzebie stworzenia zespołu, który prezentuje twórczość Łemków mówi założyciel zespołu „Łemkowyna”, Jarosław Trochanowski. Zespół zrodził się z wielkiej miłości do tej ziemi i kultury.