Niecodzienne historie

Historia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, który powstał z inicjatywy Ignacego Jana Paderewskiego z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. Paderewski wykonanie rzeźb powierzył Antoniemu Wiwulskiemu. 10 kwietnia 1910 r. położono kamień węgieln