Niecodzienne historie

Audycja z cyklu: Kim jesteś kapitanie? Legenda o ukryciu złota w Sudetach w czasie II wojny światowej przez Niemców, po dziś dzień fascynuje wiele osób. Niemal od zakończenia wojny i przybycia na Ziemie Zachodnie pierwszych polskich osa