Niecodzienne historie

Bogato ilustrowana archiwaliami, opowieść o wrocławskiej oficynie wydawniczej rodziny Kornów. Firma postała w 1732 roku z inicjatywy Jana Jakuba Korna, który od początku swej działalności zajmował się wydawaniem nie tylko dzieł niemieck