Niecodzienne historie

Historia portretu pracownika Fabryki Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej Elta w Łodzi. Władysław Martofel przepracował w zakładzie 50 lat. Odchodzącemu na emeryturę zakład ufundował portret, który został powieszony w fabryce jako wzo