Niecodzienne historie

Włodzimierz Lenin przebywał w Krakowie i na Podhalu w latach 1912 - 1914. Poszukiwany przez tajną policję znalazł bezpieczne schronienie w Małopolsce. Było to miejsce na tyle bliskie granicy, że pozwalało rewolucjoniście pozostawać w kontakcie z towa