Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

W zaborze pruskim gimnazjalista Piotr Wawrzyniak dochodzi do wniosku, że najlepiej będzie służył ojczyźnie jako kapłan. Wstępuje do seminarium duchownego, chociaż kocha piękną Matyldę Hauser. W tym czasie biskupem Poznania i Gniezna jest Mieczysław L