Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

Początek lat 40-tych XIX wieku. Policja pruska prowadzi dokładną inwigilację Polaków. W jej szeregach szybką karierę robi syn Andrzeja Frankowskiego, Ludwik, który nazwisko swe zniemcza na Franke. Nadchodzi listopad 1845 roku. W Poznani